სიახლეები
31 ოქტომბერი, 2019
მეექვსე საავტორო სკოლასა და მიუნხენის წმინდა ანას გიმნაზიას შორის არსებული...
18 ივნისი, 2019
ძალიან კარგი ამბავი ჩვენი სკოლის გულშემატკივრებისათვის: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა...
კათედრები და პედაგოგები
მაია ჭოჭუა - ბიოლოგიის მასწავლებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (ბიოფიზიკა). საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი.

მერაბ ტუღუში - ფიზიკის მასწავლებელი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. ტრეინინგები: "აქტიური სწავლა-სწავლების მეთოდები" (2001), "ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში - "ვირტუალური ლაბორატორია" (2010).

თამარ ჩხაიძე - ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი. ეკოლოგიური განათლების დიპლომი, გლაზგო, სტრატქლაიდის უნივერსიტეტი, 1996 წელი; უმაღლესი განათლება (ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1994 წელი; უმაღლესი განათლება (ბიოლოგი), მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი, 1989 წელი.

თამარ გოგოლაძე - ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (სატყეო მეურნეობა), საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, 1987 წელი.

სალომე გოგიჩაიშვილი - ქიმიის მასწავლებელი. მაგისტრი (განათლების მართვა და ადმინისტრირება), ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2007 წელი; ბაკალავრი (ქიმიკოსი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2000 წელი.

მარიკა თალაკვაძე - ბიოლოგიის მასწავლებელი. მაგისტრი (ბიოლოგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1991 წელი.