სიახლეები
31 ოქტომბერი, 2019
მეექვსე საავტორო სკოლასა და მიუნხენის წმინდა ანას გიმნაზიას შორის არსებული...
18 ივნისი, 2019
ძალიან კარგი ამბავი ჩვენი სკოლის გულშემატკივრებისათვის: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა...
კათედრები და პედაგოგები

გერმანული ენა

აკაკი კენჭოშვილი - გერმანული ლიტერატურის მასწავლებელი.  მაგისტრი (საერთაშორისო მედია და სოციალური მეცნიერებები), ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2002 წელი; დიპლომი (პოლიტოლოგია, სოციოლოგია), დარმშტატის უნივერსიტეტი, 1998 წელი; დიპლომი (გერმანული ფილოსოფია და ფილოლოგია), ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, 1996 წელი; უმაღლესი განათლება (გერმანული ენა და ლიტერატურა), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1991 წელი. გერმანული ენის კათედრის ხელმძღვანელი.

თინათინ ვარდანაშვილი - გერმანული ენის მასწავლებელი. ზაფხულის კურსი (გერმანული ენა), ბამბერგის უნივერსიტეტი, 1998 წელი; ზამთრის სემესტრი (გერმანული, როგორც უცხო ენა), იენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1999 წელი; მაგისტრი (გერმანისტიკა) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2001 წელი; ბაკალავრი (საკურორტო-სასტუმრო კომპლექსებისა და საერთაშორისო ტურიზმის კომერცია და მარკეტინგი), თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელწიფო ინსტიტუტი, 2002 წელი. 

მანანა თავაძე - გერმანული ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1971.

ლალი მაისურაძე - გერმანული ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლებელი), ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, 1993 წელი.

თათია ბობოხიძე - გერმანული ენის მასწავლებელი. ზაფხულის სემესტრი (გერმანული, როგორც უცხო ენა), კემპთენის გიმნაზია, 1992 წელი; უმაღლესი განათლება  წარჩინებით (გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლებელი), ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, 1993 წელი.

მანონი კიწმარიშვილი - გერმანული ენის მასწავლებელი. მაგისტრი (გერმანული ენის ენათმეცნიერება), ჰუმბოლდტის სახელობის ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008 წელი.

ფრანკ შრაიერი - გერმანული ენის მასწავლებელი, გერმანული ენის სწავლების მეთოდისტი. უმაღლესი განათლება გერმანისტიკასა და ფილოსოფიაში, ზაარლანდის უნივერსიტეტი (გერმანია), 1994; უმაღლესი განათლება - გერმანული, როგორც უცხო ენა, ზაარლანდის უნივერსიტეტი, 1996; უმაღლესი განათლება - რიტორიკა, ზაარლანდის უნივერსიტეტი, 1998. 

მეგი გვასალია - გერმანული ენის მასწავლებელი. ეკონომიკის მეცნიერებები - ბოხუმის უნივერსიტეტი (გერმანია), 2008; ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ფაკულტეტი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009;  2013 წლიდან - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი გერმანული ენის მეთოდიკა-დიდაქტიკის მიმართულებაში. 

მაკა ტოგონიძე - გერმანული ენის მასწავლებელი. ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი - გერმანული ენის პედაგოგი (2001). სემინარები საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრში (2004), გოეთეს ინსტიტუტის სემინარები (2003-2006). 

გიორგი უგულავა - გერმანული ლიტერატურისა და ევროპის XIX საუკუნის ლიტერატურის მასწავლებელი. თსუ - კლასიკური ფილოლოგიის ბაკალავრი (2004), თსუ - ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის მაგისტრი (2008), მაინცის იოჰანეს გუტენბერგის უნივერსიტეტის სამაგისტრო კურსი (2012), კლასიკური ფილოლოგიისა და სიძველეთმცოდნეობის მიმართულების დოქტორანტი  (2010-დან). ინგლისური ენა


მანანა ბაქრაძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ინგლისური ენა და ლიტერატურა), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მეცნიერებათა დოქტორი (პედაგოგიკა), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინგლისური ენის კათედრის ხელმძღვანელი. 

მანანა მარსაგიშვილი-ეჯიბია - ინგლისური ენის მასწავლებელი.  უმაღლესი განათლება (ინგლისური ენა), ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, 1963 წელი. 

სალომე თვალავაძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1997 წელი.

როდამ ფირალიშვილი - ინგლისური ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ინგლისური ენა), ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, 1984 წელი.

სოფიო კუპრაშვილი - ინგლისური ენის მასწავლებელი. მაგისტრი (ინგლისური ფილოლოგია), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი. 

მანანა ცინცაძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ინგლისური ფილოლოგია), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1976 წელი.

ნინო კენჭოშვილი - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ინგლისური ენა), ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი.