სიახლეები
31 ოქტომბერი, 2019
მეექვსე საავტორო სკოლასა და მიუნხენის წმინდა ანას გიმნაზიას შორის არსებული...
18 ივნისი, 2019
ძალიან კარგი ამბავი ჩვენი სკოლის გულშემატკივრებისათვის: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა...
კათედრები და პედაგოგები
ნანა გოგლიძე - მათემატიკის მასწავლებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მაგისტრი. სერტიფიკატი: "მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა და ტექნოლოგიები" (2010), ტრეინინგი: "ასაკობრივი განვითარება და სწავლება" (2010). მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრის გამგე.

ხათუნა ხურცია - მათემატიკის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ფიზიკოსი, ფიზიკის მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1987 წელი. სერტიფიკატი: მასწავლებლის სერტიფიკატი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012 წელი; ვირტუალური ლაბორატორიების სიმულაციის გამოყენება სასწავლო პროცესში, 2010 წელი; ინტერაქტიური სწავლების მეთოდიკა, 2001 წელი.

მარიამ აბაზაძე - მათემატიკის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (მათემატიკოსი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1977 წელი. სერტიფიკატი: საბაზო და საშუალო საფეხურის მათემატიკის  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, განვითარებისა და სწავლის თეორიები, მათი პრაქტიკული გამოყენება სკოლაში, საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „დიდაქტიკა“, 2009 წელი; ინკლუზიური  სწავლება დაწყებით სკოლაში, პროგრამა „ნაბიჯ-ნაბიჯ“, 2007 წელი; ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო ასოციაცია, 2006 წელი.

მარიკა ახრახაძე - მათემატიკის მასწავლებელი. უმაღლესი განათლება (ფიზიკოსი, ფიზიკის მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1990 წელი; უმაღლესი (მეორადი) განათლება (ხელოვნებათმცოდნე), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1987 წელი.

თამარ ბიწაძე - მათემატიკის მასწავლებელი. ბაკალავრი (ფილოლოგი, ქართული ენისა ლიტერატურის და კლასიკური ენების მასწავლებელი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2002 წელი. სერტიფიკატი: პროფესიული განვითარების ტრენინგი (ხელმძღვანელი მარინა ჯაფარიძე), 2012 წელი; დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა „წიგნიერების ახალ მიჯნაზე“ (ხელმძღვანელი პაატა პაპავა), 2007-2008 წლები; სწავლა-სწავლების მეთოდები და ეფექტური დაგეგმვა (ხელმძღვანელი კახა ჟღენტი), 2006 წელი; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა (ხელმძღვანელი მაია ინასარიძე), 2005 წელი.

ნანა მახარაშვილი - მათემატიკის მასწავლებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტის მაგისტრი, აკადემიური დოქტორი. შვიდი სამეცნიერო სტატიისა და 2 პატენტის ავტორი.