სიახლეები
28 იანვარი, 2020
მეექვსე საავტორო სკოლის დიდ დარბაზში III და IV კლასის მოსწავლეებმა...
31 ოქტომბერი, 2019
მეექვსე საავტორო სკოლასა და მიუნხენის წმინდა ანას გიმნაზიას შორის არსებული...
ლიტერატურული კრებული - მეექვსე
17.06.2016
მეექვსე საავტორო სკოლამ ლიტერატურულ კრებულ - „მეექვსეს“ ახალი, მე-4 ნომერი გამოსცა. მასში წარმოდგენილია იმ მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი მუშაობის მცირე ნაწილი, რომელსაც გურამ რამიშვილის სახელობის სასწავლო-შემოქმედებითი ლაბორატორია ეწევა. მოსწავლეთა ყოველდღიური დისკუსიები, შემოქმედებითი დიალოგები, საპროგრამო თუ არასაპროგრამო ნაწარმოებების მიმოხილვები,  ქართული თუ უცხოური ლიტერატურის პარალელური ანალიზები, ფიქრები, საუბრები, ხშირად, მწვავე დებატები - საბოლოოდ წერილობით სახეს იღებს და ჟურნალების ნომრებად იქცევა. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი რუსუდან მეგრელიშვილი. 

უკან