სიახლეები
18 ოქტომბერი, 2018
მეექვსე საავტორო სკოლის უფროსკლასელები 10-დან 17 ოქტომბრამდე გერმანიაში, მიუნჰენში წმინდა...
07 სექტემბერი, 2018
  24 და 25 აგვისტოს, ფრანკფურტში, „რივერ ბენქის“...
ლიტერატურული პრემია ამირანი
პაკო ამირან სვიმონიშვილი (1973-2014)

პოეტი, მთარგმნელი, გერმანისტი, მეექვსე საავტორო სკოლის დამფუძნებელი და პედაგოგი, დოკუმენტური ფილმების სტუდია „მიკროსტუდიის ჯგუფის“ დამფუძნებელი, პესტალოცის სახელობის ბავშვთა სოფლის (“Kinderdorf”) ქართული სახლის პედაგოგი.
 
 შემოქმედება
„მოვსულვარ ლანდი“(კრებული, 1990) ”ლექსები და თარგმანები“ (კრებული, 1995) „ლექსები“ (კრებული, 2000) „სამი ავტორის ალმანახი“ (კრებული, 2003) „სამკვიდრო“ (კრებული, 2010) „ნასესხები შუქი“ (თარგმანები, 2013)  

 
ამირანი 2017
2014 წელს მეექვსე საავტორო სკოლამ ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის, მეექვსე საავტორო სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და პედაგოგის ამირან (პაკო) სვიმონიშვილის სახელობის საყმაწვილო ლიტერატურული პრემია „ამირანი“ დააარსა, რომლის მიზანი შემოქმედებითი ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი კულტურულ და ლიტერატურულ პროცესებთან დაახლოვება, პიროვნული და შემოქმედებითი წინსვლის მხარდაჭერაა. 2015 წელს განხორციელებულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების VII-XII კლასების 600-ზე მეტმა მოსწავლემ, წარმოდგენილი იქნა 4000-ზე მეტი ნაწარმოები სხვადასხვა ნომინაციებში, დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ გამოვლენილი იქნა 29 ფინალისტი და პრემია „ამირანის“ მფლობელები, რომლებიც სოლიდური ფულადი პრემიით (საერთო ჯამში - 23 ათასი ლარის ოდენობით) და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ, 2016 წელს კი საქართველოს მწერალთა სახლში ფინალისტთა ნამუშევრების კრებულის - „ამირანი 2015“-ის პრეზენტაცია გაიმართა. 

2017 წელი ლიტერატურული პრემია „ამირანის“ ახალი საკონკურსო წელია. მეექვსე საავტორო სკოლა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს საქართველოს ზოგადსაგნმანათლებლო სკოლების IX-XII კლასების მოსწავლეებს, რომელთაც შესაძლებლობა ეძლევათ, საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინონ შემდეგ ნომინაციებში:

 საუკეთესო პოეტური ნაწარმოები
 საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები, ესსე
 საუკეთესო თარგმანი

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა ნაშრომების მიღება წარმოებს ელექტრონულ მისამართზე:
amirani.premia@gmail.com  
ან ფოსტით: 
მეექვსე საავტორო სკოლა, 
ლადო ასათიანის ქ. N28, თბილისი 0105.

ნაშრომების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 20 ოქტომბერი
გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება  გაიმართება 2017  წლის დეკემბერს.

პროექტის ავტორებისა და მხარდამჭერების მიერ გამარჯვებულთათვის დაწესებულია ფულადი პრემია და ფასიანი საჩუქრები:
I ადგილი - 3000 ლარი 
II ადგილი - 2000 ლარი 
III ადგილი - 1000 ლარი 

მოსწავლეთა ნაშრომებს განიხილავს კომპეტენტური ჟიური ცნობილი ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების შემადგენლობით. მაქსიმალური ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, პროექტით გათვალისწინებულია მონაწილეთა ანონიმურობის დაცვა მათთვის საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭების გზით. კონკურსის შედეგების გამოცხადებამდე ჟიურის წევრები პირადად შეხვდებიან და გაესაუბრებიან საუკეთესო ნაწარმოებების ავტორებს. ფინალისტებისა და ასევე, სხვა საუკეთესო ნაწარმოებების ავტორების ნაშრომები დაიბეჭდება და გამოიცემა წიგნად პარტნიორი გამომცემლობის მიერ. წიგნში შესულ ავტორებს, პროექტის ფარგლებში, შესაძლებლობა მიეცემათ, შეხვდნენ ცნობილ ქართველ მწერლებს, პოეტებსა და მთარგმნელებს. 

პროექტის მხარდამჭერები არიან:
 სს „წყალი მარგებელი“
 საქართელოს მეგობართა გაერთიანება შვეიცარიაში
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 საქართელოს მწერალთა სახლი
 ჟურნალი „ახალი საუნჯე“
 ჟურნალი „ცისკარი“

შენიშვნა: აუცილებელია, კონკურსანტმა მიუთითოს საკუთარი სახელი, გვარი, ქალაქი (რაიონი,) სკოლა და საკონტაქტო ტელეფონი. ასევე, თარგმანის წარმოდგენის შემთხვევაში, საჭიროა, თან ერთვოდეს დედანი (ორიგინალი ნაწარმოების სკანირებული ვერსია ან ასლი, ან მითითებული იქნას მისი ელექტრონული მისამართი ვებ-სივრცეში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).