სიახლეები
26 დეკემბერი, 2022
მოწვეული პედაგოგის დიტრიხ ნოიბერტისა და ჩვენი სკოლის გერმანული ენის კათედრის პედაგოგების შესანიშნავი...
23 დეკემბერი, 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ილიაუნის კიბერლაბორატორია UniLab • უნილაბთან და კომპიუტერული...
დამფუძნებლები და ადმინისტრაცია

მეექვსე საავტორო სკოლა დაფუძნდა ქართველი და შვეიცარიელი პარტნიორების მიერ

აღსანიშნავია, რომ სკოლას დიდი ისტორია აქვს, თუმცა ახალი სკოლის კონცეფცია კიდევ უფრო გამდიდრდა და შეივსო

 

დ ა მ ფ უ ძ ნ ე ბ ლ ე ბ ი

 

ავთანდილ სვიმონიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, გეოგრაფი, ,,ჰოლდინგ მარგებელის“ დამფუძნებელი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოებისა და საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციის წევრი

ნინო რამიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგი, პედაგოგი

მარიანა კრაიერი (შვეიცარია) პედაგოგი შვეიცარიაში საქართველოს მეგობართა გაერთიანების პრეზიდიუმის წევრი, კიტა ჩხენკელის მიერ დაარსებული გამომცემლობა ,,ამირანის“ ხელმძღვანელი

თომას კრაიერი (შეიცარია) - არქიტექტორი, სამშენებლო საზოგადოების დამფუძნებელი ციურიხში, არქიტექტორული ბიუროს ხელმძღვანელი, გაერთიანება ,,ლუცენბაგის“ პრეზიდენტი

კრაიერების ოჯახმა 90-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოში განახორციელა მრავალი საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო პროექტი. მათი აქტიური ხელშეწყობით ასამდე ქართველი ახლაგაზრდა სწავლობდა შვეიცარიის სხვადასხვა სკოლასა და უნივერსიტეტში.


ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა

თუთა ნარმანია - სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი, სკოლის დირექტორი

ნინო რამიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგი, ჰუმანიტარული მიმართულების ხელმძღვანელი

თამარ ჩხაიძე - ბიოლოგიის მაგისტრი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში

აკაკი კენჭოშვილი - გერმანისტი, სოციოლოგი, დირექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

მაკა ჭიაბერაშვილი - ფილოლოგიის მაგისტრი, ზოგადი განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების კოორდინატორი