სიახლეები
15 სექტემბერი, 2022
დღეს მეექვსე საავტორო სკოლაში ახალი სასწავლო წელი...
18 ივლისი, 2022
ჩვენი სკოლის ფიზიკის პედაგოგის, ბატონ მერაბ ტუღუშის თანაავტორობით გამოცემულ კიდევ...
დამფუძნებლები და ადმინისტრაცია

მეექვსე საავტორო სკოლა დაფუძნდა ქართველი და შვეიცარიელი პარტნიორების მიერ

აღსანიშნავია, რომ სკოლას დიდი ისტორია აქვს, თუმცა ახალი სკოლის კონცეფცია კიდევ უფრო გამდიდრდა და შეივსო

 

დ ა მ ფ უ ძ ნ ე ბ ლ ე ბ ი

 

ავთანდილ სვიმონიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, გეოგრაფი, ,,ჰოლდინგ მარგებელის“ დამფუძნებელი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოებისა და საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციის წევრი

ნინო რამიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგი, პედაგოგი

მარიანა კრაიერი (შვეიცარია) პედაგოგი შვეიცარიაში საქართველოს მეგობართა გაერთიანების პრეზიდიუმის წევრი, კიტა ჩხენკელის მიერ დაარსებული გამომცემლობა ,,ამირანის“ ხელმძღვანელი

თომას კრაიერი (შეიცარია) - არქიტექტორი, სამშენებლო საზოგადოების დამფუძნებელი ციურიხში, არქიტექტორული ბიუროს ხელმძღვანელი, გაერთიანება ,,ლუცენბაგის“ პრეზიდენტი

კრაიერების ოჯახმა 90-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოში განახორციელა მრავალი საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო პროექტი. მათი აქტიური ხელშეწყობით ასამდე ქართველი ახლაგაზრდა სწავლობდა შვეიცარიის სხვადასხვა სკოლასა და უნივერსიტეტში.


ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა

თუთა ნარმანია - სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი, სკოლის დირექტორი

ნინო რამიშვილი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგი, ჰუმანიტარული მიმართულების ხელმძღვანელი

თამარ ჩხაიძე - ბიოლოგიის მაგისტრი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში

აკაკი კენჭოშვილი - გერმანისტი, სოციოლოგი, დირექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

მაკა ჭიაბერაშვილი - ფილოლოგიის მაგისტრი, ზოგადი განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების კოორდინატორი