სიახლეები
13 მარტი, 2023
ჩვენი სკოლა უკვე PASCH-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა! ...
02 მარტი, 2023
მეექვსე საავტორო სკოლაში 24 და 28 თებერვალს ორ ასაკობრივ კატეგორიაში:VI-VIII და IX-XII კლასელებს შორის ცნობილი სატელევიზიო თამაშის - „რა სად როდის“ ტიპის ღონისძიება: „ტვინების ბრძოლა“ გაიმართა.    ...
კათედრები და პედაგოგები

ლელა ბუცხრიკიძე -სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, სამართლის მაგისტრი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი

ეკატერინე გზირიშვილი - გეოგრაფიის მასწავლებელი, გეოგრაფიის მაგისტრი

თამარ ფოჩხუა - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ისტორიისა და მოქალაქეობის მასწავლებელი, ისტორიის მაგისტრი, ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, შეფასების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი, V-VI კლასის ხელოვნების სახელმძღვანელოთა რეცენზენტი

ნიკოლოზ აგლაძე - ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, სამართლის ბაკალავრი, სიძველეთმცოდნეობის მაგისტრი

შალვა ჯავახია - ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, ისტორიის მაგისტრი, შეფასების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი

ალექსანდრე სამადაშვილი - გეოგრაფიის მასწავლებელი, გეოგრაფიის მაგისტრი

დავით გოგელიძე - გეოგრაფიის მასწავლებელი, გეოგრაფიის მაგისტრი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ჯგუფის უფროსი

ირაკლი ბაქრაძე - ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიის მაგისტრი

ნინო პატარიძე - ისტორიის მასწავლებელი, კულტურის ისტორიისა და თეორიის მაგისტრი

ლაშა მამაგეიშვილი - ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიის მაგისტრი

გიორგი ჯავახიშვილი - ისტორიის მასწაველბელი, ისტორიის ბაკალავრი